Benjaminprisen 2017 til Høyland ungdomsskole i Sandnes

Juryen tildeler prisen for skolens langsiktige og systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. Skolens satsing er preget av en nyskapende tilnærming som kombinerer integrering av minoritetselever med holdningsskapende arbeid rettet mot majoritetselever. Skolens holdning og tilnærming viser en bevissthet om at arbeid mot rasisme og diskriminering like mye handler om majoritetssamfunnets holdninger som gode integrerings- og inkluderingstiltak.
Benjaminprisen deles ut av kunnskapsministeren ved vinnerskolen 30. januar 2018.

Les juryens begrunnelse her

Hva er Benjamin­prisen?

Benjaminprisen er en skolepris. Prisen deles ut hvert år til en skole som arbeider godt mot rasisme og diskriminering.

Prisen bærer navnet til Benjamin Hermansen som ble drept på Holmlia i 2001. Drapet på ham var rasistisk motivert. Skolene som mottar prisen arbeider aktivt mot rasisme og alle diskriminerende holdninger og handlinger. Prisutdelingen finner sted i tilknytning til den årlige markeringen av den internasjonale Holocaustdagen. Kunnskapsministeren overrekker prisen, og vinnerskolen får en sum på 100 000 kroner.

HL-senteret administrerer prisen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, med støtte fra Kunnskapsdepartementet.

HLsenteret_logo udir_logoKDep_logo

Hvorfor Benjaminprisen?

I svingen ved en rundkjøring på Holmlia i Oslo står en statue. Bysten på statuen viser hodet av en ung norsk gutt, Benjamin Hermansen. På sokkelen står det: «Glem ikke 26.01.2001».

Dette var datoen Benjamin ble drept av nynazister. Det rasistiske drapet rystet Norge. I Oslo anslo politiet at 40 000 mennesker gikk i fakkeltog mot rasisme og til minne om Benjamin. Drapet førte til et sterkt og vedvarende engasjement mot rasisme over hele landet.

Minnesmerket over drapet på Benjamin er en påminnelse om at arbeidet mot rasisme må fortsette. Rasistiske ideer og holdninger kommer ikke bare til uttrykk gjennom vold og overgrep, men også i hverdagens ytringer og handlinger. Hvert år deles Benjaminprisen ut til en skole som tar engasjementet og arbeidet mot rasisme og diskriminering videre.

Med bidrag fra «Hva er rasisme» av Sindre Bangstad og Cora Alexa Døving

 

Kriterier for nominasjon

En foreslått skole blir vurdert for nominasjon etter gitte kriterier. En vinnerskoles arbeid skal være preget av:

  • Forankring: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal være forankret i skolens langsiktige arbeid.
  • Involvering: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal involvere alle skolens aktører.
  • Synliggjøring: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal være synlig i skole og lokalmiljø.

I norsk skole faller arbeid mot rasisme og diskriminering inn under arbeidet med læringsmiljø generelt og elevenes psykososiale miljø spesielt. En vinnerskole arbeider aktivt og uttalt med prisens kjernetemaer. Skolen bør ha konkrete tiltak eller metodikk rettet mot rasisme og diskriminering, som kan inspirere andre skoler i deres arbeid på feltet.

Foreslå skole

Alle kan foreslå en skole til Benjaminprisen.

Fristen til å foreslå skoler til Benjaminprisen 2017 har gått ut. Men du kan allerede nå foreslå en skole til Benjaminprisen 2018.

Foreslå din skole her.

 

Skole­eksempler

Benjaminprisen har blitt delt ut siden 2002. Alle vinnerskolene jobber aktivt mot rasisme og diskriminering på ulike måter.

Mange tenker at arbeid mot rasisme handler om hvordan man tar vare på minoritetselevene ved skolen sin, og dermed at skoler uten minoritetselever ikke kan jobbe godt mot rasisme. Sånn er det ikke. Arbeid mot rasisme og diskriminering er først og fremst holdningsarbeid. Vinnerskolene tar rasismeutfordringene i samfunnet på alvor, og gjør det antirasistiske arbeidet til en del av sin skolehverdag.

Les mer om vinnerskolene fra  2016 og 2015:

Foto: Mari Linløkken

Om juryen og sekretariatets arbeid

Juryen består av

HL-senteret er sekretariat for Benjaminprisen. Når fristen for å foreslå skoler utløper, tar sekretariatet kontakt med alle foreslåtte skoler for nærmere informasjon om deres arbeid mot rasisme og diskriminering. Skolenes dokumentasjon gjennomgås nøye av sekretariatet og vurderes opp mot Benjaminprisens kriterier. Sekretariatet nominerer fem skoler. Juryen velger vinneren blant disse fem skolene.

Kontakt

Sekretariatet

HL-senteret er sekretariat for Benjaminprisen og kan nås på e-post:
benjaminprisen@hlsenteret.no

Kontaktpersoner

Kirsten Meadow
k.h.meadow@hlsenteret.no
22 84 21 17

Benjamin Geissert
benjamin.geissert@hlsenteret.no
22 84 21 26

Mer informasjon finner du på HL-senterets nettsider.

 

HLsenteret_logo udir_logoKDep_logo