Foreslå skole

Alle kan foreslå en skole til Benjaminprisen.

Fristen til å foreslå skoler til Benjaminprisen 2018 er 1. oktober.

Foreslå skole her.